Λ. ΡΟΝ ΧΑΜΠΑΡΝΤ
ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ.