ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ: Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

Η βάση για το Σύμβολο της Διανοητικής είναι το ελληνικό γράμμα δέλτα. Η πράσινες λωρίδες σημαίνουν την ανάπτυξη και οι κίτρινες τη ζωή.

Οι τέσσερις πράσινες λωρίδες συμβολίζουν τις τέσσερις υποδιαιρέσεις της ώθησης του Ανθρώπου προς επιβίωση, όπως αυτές περιγράφονται με ακρίβεια στη Διανοητική.

Διανοητική: διά (Ελληνικά) διαμέσου, νους (Ελληνικά) ψυχή.

Για να κατανοήσουμε πώς ακριβώς χρησιμοποιείται η Σαηεντολογία, θα πρέπει να γνωρίζουμε για την πορεία ερευνών που ακολούθησε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ και για τον πρόδρομο της Σαηεντολογίας, τη Διανοητική.

Η Διανοητική είναι μια μεθοδολογία που μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση ανεπιθύμητων αισθημάτων και συγκινήσεων, παράλογων φόβων και ψυχοσωματικών ασθενειών (ασθένειες που οφείλονται στο άγχος ή επιδεινώνονται από αυτό).

Περιγράφεται ακριβώς, ως αυτό που προκαλεί η ψυχή στο σώμα με τη βοήθεια της διάνοιας.

Πριν από το 1950, η κυρίαρχη επιστημονική σκέψη είχε καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι η διάνοια του Ανθρώπου ήταν ο εγκέφαλός του, δηλαδή, ένα σύνολο από κύτταρα και νεύρα και τίποτα παραπάνω. Επικρατούσε η αντίληψη ότι, όχι μόνο η ικανότητα του Ανθρώπου δεν μπορεί να βελτιωθεί, αλλά επίσης ότι με τον σχηματισμό του εγκεφαλικού φλοιού, είχε διαμορφωθεί οριστικά και η προσωπικότητά του. Ωστόσο, οι θεωρίες αυτές ήταν ανακριβείς και συνεπώς η επιστήμη δεν ανέπτυξε ποτέ μια αποτελεσματική θεωρία για τη διάνοια, ούτε βρήκε κάποιον τρόπο για να λύσει τα προβλήματα της διάνοιας.

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ τα άλλαξε όλα αυτά με το βιβλίο Διανοητική: Η Σύγχρονη Επιστήμη της Πνευματικής Υγείας.Η δημοσίευσή της, το 1950, σηματοδοτεί ένα ορόσημο στην ιστορία της αναζήτησης του ανθρώπου για μια πραγματική κατανόηση του εαυτού του.

Όπως η Σαηεντολογία, έτσι και η Διανοητική στηρίζεται σε βασικές αρχές, που μαθαίνονται εύκολα, επιδεικνύονται καθαρά ως αληθινές και φαίνεται ότι στις μέρες μας έχουν την ίδια ισχύ με αυτή που είχαν όταν ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά, το 1950.

Σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας, θα εξοικειωθείτε με τις βασικές έννοιες της Διανοητικής και το πώς λειτουργεί, με το στόχο της Διανοητικής και με την κατανόηση της κατάστασης του «Κλήαρ».