ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΩΝΤΙΤΙΝΓΚ;

Παρ’ όλο που οι καθαρά φιλοσοφικές πτυχές της δουλειάς του Λ. Ρον Χάμπαρντ αρκούν από μόνες τους για να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή, μόνο το ώντιτινγκ προσφέρει έναν συγκεκριμένο δρόμο, διαμέσου του οποίου κάποιο άτομο μπορεί να φθάσει σε υψηλότερες καταστάσεις πνευματικής επίγνωσης.

Ο σκοπός του ώντιτινγκ είναι να αποκαταστήσει την οντότητα και την ικανότητα. Αυτό επιτυγχάνεται (1) βοηθώντας το άτομο να απαλλαγεί από οποιεσδήποτε πνευματικές αδυναμίες και (2) αυξάνοντας τις πνευματικές ικανότητες του ατόμου.

Προφανώς, και τα δύο είναι απαραίτητα για κάποιο άτομο, προκειμένου να επιτύχει όλο το πνευματικό δυναμικό του. Το ώντιτινγκ στη συνέχεια, διαγράφει τις οδυνηρές εμπειρίες της ζωής και βελτιώνει την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίσει και να χειριστεί τους παράγοντες στη ζωή του.

Με το ώντιτινγκ, μπορεί κανείς να εξετάσει την ύπαρξή του και να βελτιώσει την ικανότητά του να αντιμετωπίσει το ποιόν του και την κατάσταση που βρίσκεται. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στην τεχνολογία του ώντιτινγκ που είναι μια θρησκευτική πρακτική και σε άλλες πρακτικές. Δεν χρησιμοποιείται ύπνωση, τεχνικές υπνωτικής καταληψίας, ή ναρκωτικά κατά τη διάρκεια του ώντιτινγκ. Το πρόσωπο που λαμβάνει ώντιτινγκ έχει πλήρη επίγνωση όσων συμβαίνουν. Το ώντιτινγκ είναι ακριβές, πλήρως κωδικοποιημένο και έχει συγκεκριμένες διαδικασίες.

Το πρόσωπο που είναι εκπαιδευμένο και έχει τα προσόντα για να βελτιώσει τα άτομα μέσα από το ώντιτινγκ ονομάζεται ώντιτορ. Ώντιτορ ορίζεται ως «αυτός που ακούει», από το λατινικό audire, που σημαίνει «να ακούς». Ο ώντιτορ είναι ιερέας ή εκπαιδευόμενος ιερέας στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας.

Το άτομο που λαμβάνει το ώντιτινγκ ονομάζεται πρηκλήαρ, δηλαδή, ένα άτομο που δεν είναι ακόμα Κλήαρ. Ο πρηκλήαρ είναι ένα άτομο, το οποίο, μέσα από το ώντιτινγκ, ανακαλύπτει περισσότερα για τον εαυτό του και για τη ζωή. Η χρονική περίοδος, κατά την οποία ένας ώντιτορ κάνει ώντιτινγκ σε ένα πρηκλήαρ ονομάζεται συνεδρία ώντιτινγκ. Η συνεδρία διεξάγεται σε ένα συμφωνημένο χρόνο, ο οποίος καθορίζεται από τον ώντιτορ και από το πρηκλήαρ.

Το ώντιτινγκ χρησιμοποιεί πρόσες (διαδικασίες), που συνίστανται σε συγκεκριμένες ερωτήσεις τις οποίες υποβάλλει ο ώντιτορ στον πρηκλήαρ, ή, σε συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες του δίνει για να τον βοηθήσει να εντοπίσει περιοχές πνευματικής αναστάτωσης, να μάθει περισσότερα για τον εαυτό του και να βελτιώσει την κατάστασή του. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά πρόσες στο ώντιτινγκ και καθένα από αυτά βελτιώνει την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει και να χειρίζεται ένα μέρος της ύπαρξής του. Όταν επιτευχθεί ο συγκεκριμένος αντικειμενικός σκοπός κάποιου πρόσες, αυτό τελειώνει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλο για να χειριστεί ένα διαφορετικό κομμάτι της ζωής του ατόμου.

Θα μπορούσαν να υποβληθούν αμέτρητες ερωτήσεις – οι οποίες θα βοηθούσαν ή δε θα βοηθούσαν ένα άτομο. Το επίτευγμα της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας είναι ότι ο Λ. Ρον Χάμπαρντ απομόνωσε τις ακριβείς ερωτήσεις και οδηγίες για τη δημιουργία της πνευματικής ελευθερίας. Οι ερωτήσεις ή οι οδηγίες του πρόσες καθοδηγούν το άτομο να επιθεωρήσει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ύπαρξής του. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης, φυσικά θα διαφέρει από άτομο σε άτομο αφού οι εμπειρίες του καθένα είναι διαφορετικές.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από την εμπειρία ή την προϊστορία του, παρέχεται βοήθεια στο άτομο, όχι μόνο για να εντοπίσει περιοχές πνευματικής αναστάτωσης ή δυσκολίας στη ζωή του, αλλά, επίσης, για να εντοπίσει την πηγή της αναστάτωσης. Οποιοδήποτε άτομο, κάνοντας κάτι τέτοιο, είναι σε θέση να απελευθερωθεί από ανεπιθύμητα εμπόδια που εμποδίζουν, σταματούν ή εξασθενίζουν τις φυσικές του ικανότητες και να αυξήσει τις ικανότητες αυτές, έτσι ώστε ναι γίνει πιο εύστροφο και πιο ικανό πνευματικά.

Δεν υπάρχουν μεταβλητές στην τεχνολογία του ώντιτινγκ, ούτε τυχαία αποτελέσματα και εφαρμογές. Το ώντιτινγκ δεν είναι μια περίοδος τυχαίας, αυθόρμητης και αόριστης συναναστροφής. Κάθε πρόσες είναι ακριβές στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του και επιφέρει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αν διεξαχθεί σωστά. Το ώντιτινγκ της Σαηεντολογίας μπορεί να οδηγήσει κάποιο άτομο από μια κατάσταση πνευματικής άγνοιας στη λαμπρή χαρά της πνευματικής επίγνωσης