ΕΠΙΛΟΓΟΣ

«Ένα ον είναι πολύτιµο στον βαθμό που μπορεί να υπηρετεί άλλους».
– Λ. Ρον Χάμπαρντ

Με αυτό το πνεύμα που εκφράζεται από τον ιδρυτή της θρησκείας της Σαηεντολογίας οι Εκκλησίες της Σαηεντολογίας και οι ενορίτες τους χρηματοδοτούν τεράστια διεθνή ανθρωπιστικά προγράμματα.

Μέσα από εκτεταμένη άμεση συμμετοχή και γενναιόδωρη οικονομική υποστήριξη, οι Σαηεντολόγοι δίνουν άφθονο από τον χρόνο και τα αποθέματά τους για να εξυψώσουν τον πολιτισμό στο σύνολό του, μέσω προγραμμάτων και εκπαιδευτικών υλικών προς όφελος του κοινού.

Για να διεξάγει το όραμα πίσω από αυτά τα ανθρωπιστικά προγράμματα, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς έχει εγκαθιδρύσει μια σημαντική υποδομή που παράγει αυτά τα εκπαιδευτικά υλικά κατά εκατομμύρια και επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων ανά τον κόσμο.

Το αποτέλεσμα είναι άτομα που επιλέγουν πλέον να ζουν χωρίς ναρκωτικά χάρη στο πρόγραμμα «Η Αλήθεια για τα Ναρκωτικά», μια γενιά που αποκτά όλο και μεγαλύτερη επίγνωση και εξοικείωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει όλοι να έχουν, η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας από τη συνεχιζόμενη αναμόρφωση της ψυχιατρικής κοινότητας, οι αρχές του Δρόμου προς την Ευτυχία που οδηγούν εκείνους που δεν είχαν μια πυξίδα ηθικής και ολόκληροι πληθυσμοί που ωφελούνται από τη βοήθεια που προσφέρεται αδιακρίτως από τους Εθελοντές Λειτουργούς της Σαηεντολογίας.