ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ως μέρος του θρησκευτικού τους κώδικα, οι Σαηεντολόγοι δίνουν την υπόσχεση «να φέρουν στο φως οποιαδήποτε μέθοδο στο πεδίο της ψυχικής υγείας που είναι επιβλαβής για το σώμα και να βοηθούν στην κατάργησή της», και ως εκ τούτου να επιφέρουν μια ατμόσφαιρα ασφάλειας και προστασίας στην πνευματική θεραπεία.

Σε αυτό το πνεύμα, το 1969 οι Σαηεντολόγοι ίδρυσαν την Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα (CCHR), μια επιτροπή δεοντολογίας που ερευνά και φέρνει στο φως τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την ψυχιατρική. Σήμερα, η Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι μια παγκόσμια δύναμη που συμβάλλει ενεργά στο να εξαλειφθούν οι βάναυσες θεραπείες, οι εγκληματικές πρακτικές και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα της ψυχικής υγείας. Έχει βοηθήσει καθοριστικά στο να τεθούν σε ισχύ περισσότεροι από 150 νόμοι που προστατεύουν τα άτομα από ενδεχόμενες καταχρηστικές ή καταναγκαστικές πρακτικές στον τομέα της ψυχικής υγείας.