ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΡΕΛΕΒΑΝΤ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ

Ποιος χρησιμοποιεί Διανοητική; Εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο, περιλαμβανομένου του Ρέλεβαντ, μουσικού.

Ο Ρέλεβαντ λέει: «Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά πράγματα στη Διανοητική τα οποία σου γίνονται κτήμα. Πρέπει να εργαστείς πάνω σε αυτό. Είναι αρκετά βαθύ. Θα μπορούσα απλώς να πω ότι είναι ένα ευχάριστο συναίσθημα. Σημαίνει ότι είμαι ένα ιδιαίτερο άτομο. Σημαίνει ότι μπορώ να πετύχω οτιδήποτε βάλω στο μυαλό μου».