ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΣΑΜΠΡΙΝΑ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ποιος χρησιμοποιεί τη Διανοητική; Εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο, περιλαμβανομένης της Σαμπρίνα, συγγραφέως.

Η Σαμπρίνα λέει: «Δυσκολευόμουν πολύ να κατανοήσω τους ανθρώπους. Τώρα έχω πολύ ωραίες σχέσεις με τους ανθρώπους, καταλαβαίνω τις πράξεις τους, καθώς και τις δικές μου. Είναι σιγουριά και ασφάλεια. Οι λέξεις που θα το περιέγραφαν καλύτερα είναι, σιγουριά και το να ζεις με σιγουριά».