ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΕΡΙΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ

Ποιος χρησιμοποιεί τη Διανοητική; Εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο, περιλαμβανομένης της Έρικα, γυμνάστριας.

Η Έρικα λέει: «Ο πατέρας μου πέθανε 3 μήνες πριν διαβάσω τη Διανοητική. Εφάρμοσα αυτά που έμαθα στο βιβλίο της Διανοητικής, για να βοηθήσω την αδελφή μου και άλλους συγγενείς να ξεπεράσουν την απώλεια του πατέρα μου. Αφού καταλάβαινα τι γινόταν και τι περνούσαν, μπόρεσα να τους βοηθήσω να το ξεπεράσουν».