ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΣΑΡΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ

Who uses Dianetics? Millions of people throughout the world, including Sarah, a researcher.

In this online video clip a woman, shares how Dianetics auditing, a spiritual counseling procedure developed by Dianetics author L. Ron Hubbard, helped her overcome obstacles.