ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ;

Το Κέντρο Θρησκευτικής Τεχνολογίας (Religious Technology Center-RTC) είναι μια μη κερδοσκοπική θρησκευτική οργάνωση που σχηματίστηκε το 1982 για να διατηρήσει, να διαφυλάξει και να προστατεύσει τη θρησκεία της Σαηεντολογίας και είναι μια Εκκλησία της θρησκείας της Σαηεντολογίας.

Το Κέντρο Θρησκευτικής Τεχνολογίας κατέχει την απόλυτη εκκλησιαστική εξουσία, όσον αφορά την στάνταρ και ανόθευτη εφαρμογή των θρησκευτικών τεχνολογιών του Λ. Ρον Χάμπαρντ.Το RTC δεν αποτελεί μέρος της διαχειριστικής δομής της Εκκλησίας και δεν συμμετέχει στις καθημερινές υποθέσεις της.

Το RTC κατέχει τα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας, τα οποία ο Ιδρυτής Λ. Ρον Χάμπαρντ δώρισε στο RTC το 1982.Νωρίτερα, ο ίδιος ο Λ. Ρον Χάμπαρντ επέβλεψε την πρακτική της θρησκείας και καταχώρησε ως εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών πολλά από τα σύμβολα και τις χαρακτηριστικές λέξεις της θρησκείας, όπως είναι η «Διανοητική» και η «Σαηεντολογία».

Αυτά τα κατοχυρωμένα σήματα παρέχουν ένα νομικό μηχανισμό που εγγυάται ότι η θρησκευτική τεχνολογία της Σαηεντολογίας παραδίδεται κατά τον καθιερωμένο τρόπο και σε απόλυτη συμφωνία με τα γραπτά κείμενα, χωρίς να τροποποιείται από σφετερισμούς ή εσφαλμένη χρήση.Επίσης, παρέχουν ένα νομικό μηχανισμό μέσω του οποίου αποτρέπεται οποιαδήποτε προσπάθεια παρουσίασης μιας αλλοιωμένης ή μη αυθεντικής μορφής της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας, με τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για την πραγματική τεχνολογία.

Το RTC εκχωρεί στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς (CSI), τη μητέρα-εκκλησία της θρησκείας της Σαηεντολογίας, το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα κατοχυρωμένα σήματα και να τα εκχωρεί, με τη σειρά της, σε όλες τις άλλες Σαηεντολογικές Εκκλησίες.

Ενώ η Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς (Church of Scientology International-CSI) λειτουργεί ως η μητέρα-εκκλησία και είναι υπεύθυνη για τη συνολική εκκλησιαστική διαχείριση, τη διάδοση, την εξάπλωση και την υπεράσπιση της θρησκείας της Σαηεντολογίας και των διαφόρων Εκκλησιών της Σαηεντολογίας, το Κέντρο Θρησκευτικής Τεχνολογίας λειτουργεί ως ο υπέρτατος προστάτης της θρησκείας.Παρόλο που κάθε οργανισμός της Σαηεντολογίας και, επίσης κάθε Σαηεντολόγος αναμένεται να επιβάλει την στάνταρ εφαρμογή των γραφών της Σαηεντολογίας, το RTC είναι ο τελικός κριτής της ορθής χρήσης.

Ο κ.Ντέιβιντ Μισκάβιτς είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντρου Θρησκευτικής Τεχνολογίας.