ΜΟΙΑΖΕΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟ, ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ΑΛΛΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ;

Δεν υπάρχει καμία ομοιότητα. Στην πραγματικότητα, ή έρευνα του Λ. Ρον Χάμπαρντ για τον υπνωτισμό και άλλες ψυχικές πρακτικές ήταν που τον έπεισε για την ανάγκη για λειτουργικές λύσεις στα προβλήματα του Ανθρώπου. Στο βιβλίο του, Διανοητική: Η Σύγχρονη Επιστήμη της Ψυχικής Υγείας, κάνει συγκεκριμένη αναφορά στον υπνωτισμό και την ψυχοθεραπεία, και χαρακτηρίζει αυτές τις πρακτικές ως επικίνδυνες και αναποτελεσματικές. Σχεδόν όλες οι άλλες μέθοδοι που υποτίθεται ότι είναι διανοητικές επιστήμες βασίζονται σε αρχές που έχουν μεγάλη αντίθεση με αυτές της Σαηεντολογίας. Η ψυχιατρική και η ψυχολογία ειδικότερα αντιμετωπίζουν τον Άνθρωπο ως «πράγμα» που πρέπει να προσαρμόζεται, και όχι ως ένα πνευματικό ον που μπορεί να βρει παρά ταύτα απαντήσεις στα προβλήματα της ζωής και που μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό.