ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ;

Η Εκκλησία της Πνευματικής Τεχνολογίας είναι μια μη κερδοσκοπική θρησκευτική εταιρία που συστάθηκε το 1982 προκειμένου να διατηρήσει και να αρχειοθετήσει τις γραφές της Σαηεντολογίας και έτσι να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητά τους για όλες τις μελλοντικές γενιές. Είναι μια Εκκλησία της θρησκείας της Σαηεντολογίας.

Η Εκκλησία της Πνευματικής Τεχνολογίας κατέχει επίσης τα πνευματικά δικαιώματα για τα έργα του Λ. Ρον Χάμπαρντ και τις άδειες χρήσης τους. Αφού φρόντισε ώστε η οικογένειά του να έχει κάποια κληροδοτήματα, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ δώρισε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στη θρησκεία της Σαηεντολογίας – και όχι σε ιδιώτες. Μέχρι σήμερα, τα δικαιώματα από τις πωλήσεις των βιβλίων και των διαλέξεων του Λ. Ρον Χάμπαρντ αποδίδονται στην Εκκλησία και τη θρησκεία της Σαηεντολογίας.

Η Εκκλησία της Πνευματικής Τεχνολογίας είναι μια αυτόνομη Εκκλησία της Σαηεντολογίας εκτός της διεθνούς εκκλησιαστικής ιεραρχίας της Σαηεντολογίας. Το συγκεκριμένο καθήκον της Εκκλησίας της Πνευματικής Τεχνολογίας, που είναι μοναδικό μεταξύ των Εκκλησιών της Σαηεντολογίας, είναι το να δημιουργεί και να διατηρεί ένα αρχείο των γραφών της Σαηεντολογίας για τις μελλοντικές γενιές. Είναι σημαντικό για την θρησκεία της Σαηεντολογίας οι γραφές της, να διατηρηθούν στο διηνεκές, ώστε οι μελλοντικές γενιές να έχουν τα ακριβή και αλάνθαστα λόγια των γραφών στο σύνολό τους.

Για την προώθηση του σκοπού αυτού, η Εκκλησία της Πνευματικής Τεχνολογίας είναι υπεύθυνη για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των γραπτών και των διαλέξεων του Λ. Ρον Χάμπαρντ. Αν και κάθε θρησκεία έχει τα αρχεία της, με κάποια από αυτά να χρονολογούνται δυο χιλιάδες χρόνια πριν, τίποτα δεν πλησιάζει το επίπεδο της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στη συντήρηση των έργων του Λ. Ρον Χάμπαρντ.Η Εκκλησία της Πνευματικής Τεχνολογίας διατηρεί τα γραπτά και διαλέξεις της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας σε πάνω από 135 τόνους αρχειακών βιβλίων, δίσκων ανοξείδωτου ατσαλιού και επινικελωμένων. Τα υλικά αυτά είναι, με τη σειρά τους, αποθηκευμένα σε 2.300 κάψουλες τιτάνιου που στεγάζονται σε απρόσβλητα θησαυροφυλάκια για να εξασφαλιστεί η διαχρονική διατήρηση και επιβίωση των γραφών της Σαηεντολογίας.