ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;  

Η εφαρμογή της Σαηεντολογίας αποτελείται από το ώντιτινγκ (πνευματική συμβούλευση) και την εκπαίδευση. Ενώ ένας άνθρωπος γίνεται ελεύθερος με το ώντιτινγκ, η εκπαίδευση παρέχει τη γνώση πώς να παραμείνεις ελεύθερος.

Σε κάθε εκκλησία της Σαηεντολογίας υπάρχουν ειδικές αίθουσες, όπου τα μέλη μελετούν τα γραπτά έργα και ακούν τις ηχογραφημένες διαλέξεις του Λ. Ρον Χάμπαρντ με την ακριβή σειρά που έχει καθοριστεί σε ένα φύλλο προόδου. Ένας Επόπτης του Μαθήματος παρίσταται σε κάθε αίθουσα μελέτης, για να βοηθήσει τους Σαηεντολόγους να αποκτήσουν πλήρη κατανόηση της ύλης που μαθαίνουν. Ο Επόπτης του Μαθήματος δε διδάσκει, δεν κάνει διαλέξεις ούτε δίνει ερμηνείες με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά, αντιθέτως, παραπέμπει το μαθητή στις κατάλληλες πηγές, σε περίπτωση που ο τελευταίος αντιμετωπίζει δυσκολίες. Χάρη στα φύλλα προόδου και στην παρουσία του εκπαιδευμένου Επόπτη, όσοι μελετούν την ύλη της Σαηεντολογίας μπορούν να προοδεύσουν με το δικό τους ρυθμό.

Η εκπαίδευση ποικίλλει από τα εισαγωγικά μαθήματα στα πιο προχωρημένα, και συμπεριλαμβάνει τη μελέτη των κειμένων ανώτερου επιπέδου. Υπάρχουν μαθήματα με τα οποία μπορεί κανείς να μάθει να εφαρμόζει συμβούλευση της Σαηεντολογίας ως ώντιτορ. Ώντιτορ ορίζεται ως «αυτός που ακούει», από το λατινικό audire, που σημαίνει «να ακούς».

Η εκπαίδευση του ώντιτορ περιλαμβάνει μία εντατική σειρά πρακτικών ασκήσεων σε κάθε πτυχή μιας συνεδρίας ώντιτινγκ. Τα φιλμ πάνω σε σημαντικές πτυχές του θέματος, χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την εκμάθηση των πρακτικών εφαρμογών του ώντιτινγκ. Ένας μαθητής μαθαίνει τις τεχνικές του «απέξω κι ανακατωτά» διότι σε κάθε Εκκλησία της Σαηεντολογίας υπάρχει ένα και μόνο στάνταρ επιτυχίας. Αναμένεται από ένα μαθητή που αποφοιτά, να διεξάγει μία συνεδρία 100 τοις εκατό τέλεια κάθε φορά. Μέσω της εκπαίδευσης της Σαηεντολογίας, το στάνταρ αυτό επιτυγχάνεται καθημερινά.

Το τελικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης των ώντιτορ είναι το άτομο να είναι σε θέση να βοηθήσει έναν άλλον άνθρωπο. Αλλά επειδή η Σαηεντολογία προσφέρει μια κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τι κρύβεται πίσω από τα καθημερινά προβλήματα, η εκπαίδευση του ώντιτορ παρέχει επίσης στα άτομα τα μέσα για να αντιμετωπίζουν την ίδια τη ζωή.