ΤΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Η Σαηεντολογία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή και την λειτουργικότητα των αρχών και των τεχνικών της. Όταν η Σαηεντολογία εφαρμόζεται σωστά επιτρέπει στο άτομο να αναπτυχθεί σε όλες τις πτυχές της ζωής, τόσο στις πνευματικές όσο και στις κοσμικές. Απευθύνεται στο άτομο και επιφέρει μεγαλύτερη ευτυχία και αυτοπεποίθηση αυξάνοντας την επίγνωση και την ικανότητα. Διαφέρει από άλλες θρησκευτικές φιλοσοφίες, στο ότι παρέχει τα μέσα με τα οποία κάποιος μπορεί να επιλύσει αποτελεσματικά τα προβλήματα και τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο ίδιος αλλά και άλλοι.

Μια θεμελιώδης αρχή της Σαηεντολογίας είναι ότι ο άνθρωπος είναι βασικά καλός και μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες στη ζωή του. Ωστόσο, η Σαηεντολογία δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι θα κάνει κάτι από μόνη της. Μόνο το άτομο μπορεί να επιφέρει τη δική του βελτίωση με την εφαρμογή των διδασκαλιών της Σαηεντολογίας για τον εαυτό του και τους γύρω του.