ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Για να κάνουμε τον Δρόμο προς την Ευτυχία παγκοσμίως διαθέσιμο, το Ίδρυμα Ο Δρόμος προς την Ευτυχία, παρουσιάζει στο διαδίκτυο όλα τα στοιχεία της καμπάνιας σε μία διαδραστική ιστοσελίδα, όπου οι επισκέπτες διαβάζουν το βιβλιαράκι και επίσης παρακολουθούν όλες τις ανακοινώσεις κοινής ωφέλειας, καθώς επίσης και αποσπάσματα από το βιβλίο σε φιλμ.

Μπορείτε να δείτε απευθείας στο διαδίκτυο τις 21 ανακοινώσεις κοινής ωφέλειας του Δρόμου προς την Ευτυχία και αποσπάσματα του βιβλίου σε φιλμ Ο Δρόμος προς την Ευτυχία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΕΝΑ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ
ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
thewaytohappiness.org
—κάθε—
ΧΡΟΝΟ

Η ιστοσελίδα οργανώνει τις πληροφορίες και τα εργαλεία του Δρόμου προς την Ευτυχία για εύκολη πρόσβαση και χρήση από όλους:

■ Οι μαθητές μπορούν να παραγγείλουν το πακέτο του εκπαιδευτικού, Ο Δρόμος προς την Ευτυχία, που συμπεριλαμβάνει τον οδηγό του εκπαιδευτικού, συνολικά 213 σελίδες.

■ Η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα και περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο μαθημάτων. Οι δάσκαλοι έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν τη διδακτική ύλη από το διαδίκτυο κατευθείαν στην τάξη. Παιδαγωγοί και κατ’ οίκον δάσκαλοι μπορούν να προσαρμόσουν τη διδακτική ύλη στις ανάγκες των μαθητών τους.

■ Οι γονείς μπορούν να βρουν μεθόδους για το πώς να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν μια έντονη συναίσθηση προσωπικής ακεραιότητας, τιμιότητας και το ενδιαφέρον για την ευημερία των συνανθρώπων τους.

■ Οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με ηθικές επιλογές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την υπόλοιπη ζωή τους, έχουν τη δυνατότητα να δουν τις Ανακοινώσεις Κοινής Ωφέλειας και αποσπάσματα από το βιβλίο σε φιλμ Ο Δρόμος προς την Ευτυχία, καθώς και να προσκαλέσουν τους φίλους τους να κάνουν το ίδιο. Μ’ αυτό τον τρόπο, αποκτούν ή ενδυναμώνουν τις αξίες που θα βελτιώσουν την επιβίωσή τους, των φίλων τους και της οικογένειάς τους.

■ Οποιοσδήποτε μπορεί να «κατεβάσει» το βιβλιαράκι Ο Δρόμος προς την Ευτυχία ή να παραγγείλει τα δικά του αντίτυπα, για να τα δώσει σε άλλους. Η γκαλερί εξωφύλλων στο διαδίκτυο παρουσιάζει πάνω από 2.600 κατά παραγγελία εξώφυλλα του Δρόμου προς την Ευτυχία, καλύπτοντας μια μεγάλη ποικιλία από επιχειρήσεις, λέσχες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνητικά γραφεία και άτομα που διαδίδουν το μήνυμα, στις κοινότητές τους.