Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΙΑ

Στη Διανοητική ο Λ. Ρον Χάμπαρντ υποστηρίζει ότι ο σκοπός της διάνοιας είναι να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με την επιβίωση.

Η διάνοια κατευθύνει το άτομο στην προσπάθειά του να επιβιώσει και βασίζει τη δράση της στις πληροφορίες που λαμβάνει ή καταγράφει. Η διάνοια καταγράφει δεδομένα, χρησιμοποιώντας αυτό που ονομάζουμε διανοητικές εικόνες.

Αυτές οι εικόνες είναι τρισδιάστατες, περιέχουν χρώμα, ήχο και οσμή, καθώς και άλλες αισθήσεις. Περιλαμβάνουν, επίσης, τα συμπεράσματα και τις σκέψεις του ατόμου. Οι διανοητικές εικόνες δημιουργούνται συνεχώς από τη διάνοια, κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εξετάσετε την εικόνα του πρωινού σας γεύματος, ανακαλώντας στη μνήμη σας το πρωινό. Και μπορείτε ομοίως να ανακτήσετε την εικόνα ενός γεγονότος που συνέβη την περασμένη εβδομάδα ανακαλώντας την ή, ακόμα, ανακαλώντας κάτι που συνέβη πολύ παλαιότερα, στο παρελθόν.

Οι διανοητικές εικόνες αποτελούνται, στην πραγματικότητα, από ενέργεια. Έχουν μάζα, υπάρχουν στον χώρο και ακολουθούν κάποια πολύ συγκεκριμένα στερεότυπα συμπεριφοράς, μεταξύ των οποίων το πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι εμφανίζονται όταν κάποιος σκέπτεται κάτι. Aν ένας άνθρωπος σκεφτεί ένα συγκεκριμένο σκύλο, θα έχει στο νου του την εικόνα εκείνου του σκύλου.

Η «Τροχιά του Χρόνου» είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι αποθηκευμένες αυτές οι εικόνες στη διάνοια.