Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ

Όπως ακριβώς οι ώντιτορ πρέπει να ακολουθούν έναν κώδικα συμπεριφοράς, το ίδιο κάνουν και οι Επόπτες μέσα σε μια αίθουσα μελέτης της Σαηεντολογίας. Αντίθετα από τους δασκάλους στις περισσότερες παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας, οι Επόπτες των Μαθημάτων δεν θεωρούν τον εαυτό τους «αυθεντία» που υπαγορεύει στους μαθητές τι να σκεφτούν, ούτε εκφέρουν δικές τους απόψεις πάνω στο θέμα. Αντίθετα, οι μαθητές καθοδηγούνται στο να βρουν τις απαντήσεις από μόνοι τους μέσα στην ύλη της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας.

Στον παρακάτω κώδικα γραμμένο από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ το 1957, παραθέτονται οι πιο σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές που εξασφαλίζουν ότι η αίθουσα μελέτης λειτουργεί σύμφωνα με τα σωστά πρότυπα και με επαγγελματικό τρόπο, παρέχοντας το μέγιστο όφελος στους μαθητές. Αυτός ο κώδικας ακολουθείται από τους Επόπτες στις Εκκλησίες της Σαηεντολογίας σ’ ολόκληρο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην τεχνολογία.

1. Ο Επόπτης δεν πρέπει ποτέ να αμελεί την ευκαιρία να κατευθύνει κάποιο μαθητή στην πραγματική πηγή προέλευσης των δεδομένων της Σαηεντολογίας.

2. Ο Επόπτης θα πρέπει να υποτιμά ανελέητα τα λάθη του μαθητή και να χρησιμοποιεί υψηλό ARC καθώς το κάνει.

3. Ο Επόπτης θα πρέπει να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο ARC με τους μαθητές του συνεχώς, όσο αυτοί εκτελούν τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.

4. Ο Επόπτης πρέπει πάντα να έχει μεγάλη ανοχή της ηλιθιότητας όσον αφορά τους μαθητές του και πρέπει να είναι πρόθυμος να επαναλάβει οποιοδήποτε δεδομένο δεν κατανοήθηκε όσες φορές χρειάζεται, ώστε ο μαθητής να το καταλάβει και να αποκτήσει πραγματικότητα για το δεδομένο.

5. Ο Επόπτης δεν έχει «κέις» στη σχέση του με τους μαθητές, ούτε συζητά ούτε λέει τα προσωπικά του προβλήματα στους μαθητές.

6. Ο Επόπτης αποτελεί συνεχώς πηγή θετικού ελέγχου και καθοδήγησης για τους μαθητές του.

7. Ο Επόπτης θα πρέπει να μπορεί να συσχετίζει οποιοδήποτε μέρος της Σαηεντολογίας με οποιοδήποτε άλλο, καθώς και με τη λίβινγκνες πάνω στα οκτώ δυναμικά.

8. Ο Επόπτης θα πρέπει να είναι ικανός ν’ απαντά σε οποιαδήποτε ερώτηση γύρω από τη Σαηεντολογία, κατευθύνοντας το μαθητή στην πραγματική πηγή των δεδομένων. Αν ένας Επόπτης δεν μπορεί να απαντήσει σε μια συγκεκριμένη ερώτηση, θα πρέπει πάντα να το λέει και θα πρέπει πάντα να βρίσκει την απάντηση από την πηγή και να λέει στο μαθητή που να βρει την απάντηση.

9. Ο Επόπτης δεν θα πρέπει ποτέ να λέει ψέματα σ’ ένα μαθητή ή να τον παραπλανεί ή να του δίνει λάθος κατεύθυνση σχετικά με τη Σαηεντολογία. Πρέπει να είναι πάντοτε ειλικρινής σχετικά με αυτό το θέμα απέναντι σ’ ένα μαθητή.

10. Ο Επόπτης θα πρέπει να δίνει πάντοτε το καλό παράδειγμα στους μαθητές του, όπως με το να κάνει καλές επιδείξεις, να είναι στην ώρα του και να είναι ευπρεπώς ντυμένος.

11. Ο Επόπτης θα πρέπει να είναι πάντα πρόθυμος αλλά και ικανός να κάνει οτιδήποτε λέει στους μαθητές του να κάνουν.

12. Ο Επόπτης δεν πρέπει να έχει συναισθηματικές σχέσεις με τους μαθητές του, οποιουδήποτε φύλου, για όσο διάστημα τους εκπαιδεύει.

13. Όταν ο Επόπτης κάνει κάποιο λάθος, πρέπει να πληροφορεί το μαθητή ότι το έκανε και να επανορθώνει αμέσως. Αυτό το δεδομένο ισχύει για όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, τις επιδείξεις, τις διαλέξεις, το πρόσεσινγκ κ.λπ. Ποτέ δεν πρέπει να κρύβει το γεγονός ότι έκανε λάθος.

14. Ο Επόπτης δεν πρέπει να αμελεί ποτέ να επαινεί τους μαθητές του όταν το αξίζουν.

15. Ο Επόπτης θα πρέπει να είναι ως ένα βαθμό πάμβουλος όσον αφορά τη σχέση Επόπτη-μαθητή.

16. Όταν ο επόπτης επιτρέπει σ’ ένα μαθητή να τον ελέγχει, να του δίνει εντολές ή να τον κουμαντάρει με οποιονδήποτε τρόπο, για το σκοπό κάποιας επίδειξης ή άλλο σκοπό εκπαιδευτικής φύσης, θα πρέπει πάντοτε να επαναφέρει το μαθητή κάτω από το δικό του έλεγχο.

17. Ο Επόπτης συνεχώς θα τηρεί τον Κώδικα του Ώντιτορ κατά τη διάρκεια των συνεδριών, καθώς και τον Κώδικα του Σαηεντολόγου κάθε στιγμή.

18. Ο επόπτης δεν πρέπει ποτέ να εκφράζει σ’ ένα μαθητή γνώμες σχετικά με τη Σαηεντολογία χωρίς να δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για γνώμες αντίθετα, θα πρέπει να τον κατευθύνει μόνο σε δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα στοιχεία σχετικά με τη Σαηεντολογία.

19. Ο Επόπτης ποτέ δεν θα χρησιμοποιεί ένα μαθητή με σκοπό το προσωπικό του κέρδος.

20. Ο Επόπτης θα είναι σταθερό τέρμιναλ, θα υποδεικνύει τα σταθερά δεδομένα και θα είναι σίγουρος, αλλά όχι δογματικός ή απολυταρχικός απέναντι στους μαθητές του.

21. Ο Επόπτης θα είναι διαρκώς ενήμερος για τα πιο πρόσφατα δεδομένα και διαδικασίες της Σαηεντολογίας και θα μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες στους μαθητές του.