ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Αρχικά, υπάρχει το σώμα το ίδιο. Tο σώμα είναι η οργανωμένη φυσική σύνθεση ή φυσική ουσία του Ανθρώπου, είτε είναι ζωντανός είτε νεκρός Δεν είναι το ίδιο το ον.

Έπειτα, υπάρχει η διάνοια, η οποία αποτελείται κυρίως, από εικόνες.

Τελικά και πιο σημαντικό, υπάρχει ο θήταν.Ο θήταν δεν είναι πράγμα. Είναι ο δημιουργός των πραγμάτων.

Από τα τρία μέρη του Ανθρώπου, ο θήταν είναι, προφανώς, το πιο σημαντικό. Διότι χωρίς τον θήταν δε θα υπήρχε διάνοια ούτε ζωντάνια στο σώμα. Αλλά χωρίς σώμα ή διάνοια εξακολουθεί να υπάρχει ζωντάνια και ζωή στον θήταν.