ΤΑ ΟΚΤΩ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Επειδή τα βασικά στοιχεία, πάνω στα οποία στηρίζεται η Σαηεντολογία αγγίζουν όλες τις πτυχές της ζωής, κάποιες αρχές–κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως για να καλυτερεύσουν οποιαδήποτε κατάσταση. Οι Σαηεντολόγοι χρησιμοποιούν αυτές τις αρχές στην καθημερινή τους ζωή και η χρήση τους από μόνη της μπορεί συχνά να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία. Επιπλέον οι αρχές αποσαφηνίζουν σε μεγάλο βαθμό αυτό που συχνά προκαλεί σύγχυση και ταραχή.

Αν υποθέσουμε για παράδειγμα ότι η ζωή θα μπορούσε να διαχωριστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε οι πολλές δραστηριότητές της που είναι συχνά συγκεχυμένες και αόριστες, θα μπορούσαν ξαφνικά να αποκτήσουν μια νέα διαύγεια. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα, ότι κάποιος άνθρωπος όχι μόνο θα μπορούσε να κατανοήσει όλες τις δραστηριότητες της πολυάσχολης ζωής του όπως πραγματικά είναι, αλλά θα μπορούσε επίσης και να τις εναρμονίσει με όλες τις άλλες.

Αυτό είναι δυνατό στη Σαηεντολογία, μέσα από την περιγραφή των οκτώ δυναμικών.

Η βασική εντολή «Επιβίωσε!» στο οποίο υπακούν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, υποδιαιρείται σε οκτώ τμήματα, έτσι ώστε κάθε πτυχή της ζωής να μπορεί να εξεταστεί και να κατανοηθεί καλύτερα. Αυτά τα τμήματα ονομάζονται τα οκτώ δυναμικά (δυναμικό σημαίνει ώθηση, παρότρυνση ή παρόρμηση).

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε παρατηρήσει και περιγράψει τα τέσσερα πρώτα από αυτά τα δυναμικά στη Διανοητική. Όταν η έρευνά του τον οδήγησε στη σφαίρα της Σαηεντολογίας, μπόρεσε να επεκτείνει αυτά τα τέσσερα δυναμικά και να περιγράψει τα υπόλοιπα τέσσερα δυναμικά.

Μέσα από τη Σαηεντολογία, ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι η ζωή του και οι επιρροές που δέχεται είναι πολύ πέρα από αυτόν. Αποκτά, επίσης, επίγνωση της αναγκαιότητας για συμμετοχή σε ένα ευρύτερο φάσμα. Με την κατανόηση αυτών των δυναμικών, και της σχέσεως μεταξύ τους, μπορεί να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο και να αυξήσει έτσι, την επιβίωση σε όλα αυτά τα δυναμικά.

Η απλή περιγραφή αυτών των δυναμικών αποσαφηνίζει και βάζει μια τάξη στην ύπαρξη. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει αυτά τα δυναμικά στην ίδια του τη ζωή, να προσέξει ποιο ή ποια χρειάζονται βελτίωση και μέσα από τη Σαηεντολογία, να καταστήσει αυτούς τους παράγοντες πιο αρμονικούς.

Το Πρώτο Δυναμικό είναι ο ΕΑΥΤΟΣ.

Είναι η προσπάθεια προς επιβίωση ως άτοµο, το να είναι κανείς άτοµο. Περιλαµβάνει το σώµα και τη διάνοια που έχει κάποιος. Είναι η προσπάθεια για την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου επιβίωσης του εαυτού και για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Αυτό το δυναμικό περιλαμβάνει το άτομο, καθώς και τα άμεσα υπάρχοντά του. Δεν περιλαμβάνει άλλους ανθρώπους. Είναι η παρόρμηση προς επιβίωση ως ο εαυτός μας. Εδώ έχουμε την πλήρη έκφραση της ατομικότητας.

Το Δεύτερο Δυναμικό είναι η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.

Δημιουργικότητα είναι το να φτιάχνουμε διάφορα πράγματα για το μέλλον, και το δεύτερο δυναμικό συμπεριλαμβάνει κάθε μορφή δημιουργικότητας. Περιέχει τη μονάδα της οικογένειας και την ανατροφή των παιδιών, καθώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί οικογενειακή δραστηριότητα. Περιλαμβάνει επίσης το σεξ ως μηχανισμό για την προώθηση της μελλοντικής επιβίωσης.

Το Τρίτο Δυναμικό είναι η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.

Εδώ έχουμε την ώθηση για επιβίωση μέσω μιας ομάδας ατόμων ή την ώθηση για επιβίωση ως ομάδα. Είναι ομαδική επιβίωση, όπου η ομάδα τείνει να πάρει δική της ζωή και ύπαρξη. Ομάδα μπορεί να είναι μια κοινότητα, φίλοι, μια παρέα, μια εταιρεία, μια ένωση, ένα κράτος, ένα έθνος, μια φυλή ή, με λίγα λόγια, οποιαδήποτε ομάδα. Το μέγεθος της ομάδας δεν παίζει και μεγάλο ρόλο, αυτό που έχει σημασία είναι ότι προσπαθεί να επιβιώσει ως ομάδα.

Tο ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ είναι τα ΕΙΔΗ.

Το τέταρτο δυναμικό του ανθρώπου είναι το γένος της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η ώθηση προς επιβίωση μέσω όλης της Ανθρωπότητας και ως Ανθρωπότητα. Δεδομένου ότι το αμερικανικό έθνος θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα τρίτο δυναμικό για τους Αμερικανούς, όλα μαζί τα έθνη του κόσμου θα μπορούσαν να θεωρηθούν το Τέταρτο Δυναμικό. Όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες, επειδή είναι άνδρες και γυναίκες, προσπαθούν να επιβιώσουν ως άντρες και γυναίκες και αποβλέπουν στην επιβίωση αντρών και γυναικών.

Το Πέμπτο Δυναμικό είναι οι ΜΟΡΦΕΣ ΖΩΗΣ.

Αυτή είναι η ώθηση προς επιβίωση ως μορφές ζωής και με τη βοήθεια των μορφών ζωής όπως τα ζώα, τα πουλιά, τα έντομα, τα ψάρια και η βλάστηση. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, είτε είναι φυτά είτε είναι ζώα, οτιδήποτε υποκινείται άμεσα από τη ζωή. Είναι η προσπάθεια επιβίωσης για κάθε μορφή ζωής. Είναι το ενδιαφέρον για την ίδια τη ζωή.

Tο Έκτο Δυναμικό είναι το YΛIKΟ ΣYMΠAN.

Tο υλικό σύμπαν έχει τέσσερα συστατικά μέρη. Την ύλη, την ενέργεια, το χώρο και το χρόνο. Tο έκτο δυναμικό είναι η ώθηση για επιβίωση του υλικού σύμπαντος, μέσω του υλικού σύμπαντος, και με τη βοήθεια του υλικού σύμπαντος και καθενός από τα συστατικά του μέρη.

Το Έβδομο Δυναμικό είναι το Δυναμικό του Πνεύματος.

Είναι η ώθηση προς επιβίωση ως πνευματικά όντα ή η ώθηση για την επιβίωση της ζωής της ίδιας. Καθετί το πνευματικό, με ή χωρίς ταυτότητα, υπάγεται στην κατηγορία του Έβδομου Δυναμικού. Περιλαμβάνει την οντότητα του ανθρώπου, την ικανότητα να δημιουργεί, την ικανότητα να προκαλεί την επιβίωση ή να επιβιώνει, την ικανότητα να καταστρέφει ή να προσποιείται ότι καταστράφηκε. Σ’ αυτό το δυναμικό ανήκουν επίσης οι ιδέες και οι έννοιες, καθώς και η επιθυμία για επιβίωση μέσω αυτών. Το έβδομο δυναμικό είναι η πηγή της ζωής. Αυτό είναι ξέχωρο από το υλικό σύμπαν και είναι η πηγή της ίδιας της ζωής. Έτσι, υπάρχει μια προσπάθεια για την επιβίωση της πηγής της ζωής.

Το Όγδοο Δυναμικό είναι η ώθηση προς ύπαρξη ως ΑΠΕΙΡΟ.

Tο όγδοο δυναμικό ονομάζεται κοινώς Θεός, Yπέρτατο Ον ή Δημιουργός, αλλά ο σωστός ορισμός του είναι το Άπειρο. Στην πραγματικότητα, περιλαμβάνει την ολότητα των πάντων. Αυτός είναι ο λόγος που ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έγραψε: «μόνο όταν φτάσεις στα πέρατα του έβδομου δυναμικού, θα μπορέσεις τελικά ν’ ανακαλύψεις το πραγματικό όγδοο δυναμικό».