ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ FREEDOM
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Από το 1968, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας εκδίδει το Περιοδικό Freedom σε 20 χώρες. Αφιερωμένο στην προώθηση και περιφρούρηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το περιοδικό υπήρξε ο καταλύτης για τη μεταστροφή του ενδιαφέροντος του κοινού και θεωρείται, σε ευρεία κλίμακα, μια ηγετική φωνή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες στον κόσμο σήμερα.