ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ψηφιακή εκπαιδευτική ύλη του οργανισμού Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του οργανισμού Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα περιέχει πλάνα μαθημάτων και υλικά που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να διδάξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια πραγματική και εικονική τάξη.
2,3
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
άτομα επισκέπτονται
την ιστοσελίδα humanrights.com και youthforhumanrights.org
ΚΑΘΕ
ΧΡΟΝΟ

Οι οργανισμοί «Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» και «Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» διατηρούν διαδραστικές ιστοσελίδες με το πλήρες φάσμα των υλικών, διαθέσιμες σε 17 γλώσσες.

Όλα τα βιβλιαράκια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ανακοινώσεις κοινής ωφέλειας και το φιλμ Η Ιστορία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι διαθέσιμα για να τα κατεβάσετε ή να τα παραγγείλετε μέσω διαδικτύου. Οι ιστοσελίδες αποτελούν ένα σύστημα διαδραστικής μάθησης για οποιονδήποτε διδάσκει ή μαθαίνει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, παρέχουν οδηγίες βήμα προς βήμα για να ξεκινήσετε μια τοπική ομάδα ή να συνεργαστείτε με τη Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή τον οργανισμό Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και τις δύο αυτές ιστοσελίδες τις επισκέπτονται ένα εκατομμύριο άτομα κάθε χρόνο. Τα διαθέσιμα στο διαδίκτυο υλικά περιλαμβάνουν:

■ Το βιβλιαράκι «Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;»

■ Το Βιβλιαράκι «Η Ιστορία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

■ Τις Ανακοινώσεις Κοινωνικής Ωφέλειας «30 Δικαιώματα, 30 Διαφημίσεις»

■ Ντοκιμαντέρ «Η Ιστορία των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων»

■ Σημαντικά έγγραφα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια λίστα από οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιστορίες από εκείνους που έχουν υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια των αιώνων.

■ Μια αίτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διαθέσιμη σε όλους για να την υπογράψουν, απαιτώντας από τις κυβερνήσεις να κάνουν υποχρεωτική τη διδασκαλία τους στα σχολεία.

■ Τα Εκπαιδευτικά Πακέτα «Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» και «Ζωντανεύοντας τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Η εκπαιδευτική ύλη του οργανισμού «Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» και του οργανισμού «Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» περιλαμβάνει πλάνα μαθημάτων καθώς και πηγές εκπαίδευσης. Κάθε δάσκαλος μπορεί να εγγραφεί σε αυτά τα μαθήματα στο διαδίκτυο, να δημιουργήσει μια εικονική τάξη και να διεξάγει ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με όλες τις εργασίες των μαθητών να γίνονται άμεσα και με κάθε στοιχείο να είναι διαθέσιμο για να το κατεβάσετε στο κινητό σας.

Και με τις διαδικτυακές υπηρεσίες των οργανισμών Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ενωμένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αυτά τα υλικά είναι διαθέσιμα δωρεάν.