ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ;

Η λέξη «Σαηεντολογία» πρόερχεται από τη Λατινική λέξη «scio» που σημαίνει «γνωρίζω, με την πιο πλήρη έννοια της λέξης» και από τη λέξη «λόγος» που σημαίνει, «μελέτη». Κυριολεκτικά, σημαίνει «γνωρίζω πώς να γνωρίζω».

Η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία του εικοστού αιώνα. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων οι οποίες απορρέουν από ορισμένες θεμελιώδεις αλήθειες, η σημαντικότερη των οποίων είναι: ο Άνθρωπος είναι ένα πνευματικό ον προικισμένο με ικανότητες πέρα από εκείνες που μπορεί να φανταστεί. Δεν είναι μόνο ικανός να επιλύσει τα προβλήματά του, να επιτύχει τους στόχους του και να κερδίσει την αιώνια ευτυχία, αλλά επίσης να βρεθεί σε καινούριες καταστάσεις επίγνωσης, που δεν φανταζόταν ποτέ ότι είναι δυνατές.

Όλες οι μεγάλες θρησκείες έτρεφαν την ελπίδα της πνευματικής ελευθερίας – μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος είναι ελεύθερος από τους υλικούς περιορισμούς και τη δυστυχία. Ωστόσο, ανέκαθεν υπήρχε το ερώτημα, πώς φθάνει κανείς σε μια τέτοια κατάσταση, ιδιαίτερα όταν ζει μέσα σε μια ξέφρενη και ασφυκτική κοινωνία;

Παρ’ όλο που η σύγχρονη ζωή φαίνεται να δημιουργεί μια ατελείωτη σειρά από προβλήματα, η Σαηεντολογία υποστηρίζει ότι οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα είναι βασικά απλές και μέσα στις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου. Δυσκολίες στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, ανασφάλειες, αυτοαμφισβήτηση και απελπισία – κάθε άνθρωπος έχει μέσα του τη δύναμη να απελευθερωθεί απ’ αυτές και από πολλές άλλες ανησυχίες.

Η Σαηεντολογία προτείνει έναν δρόμο που οδηγεί σε μεγαλύτερη ελευθερία.