Η ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Έχει πολλά κοινά σημεία με άλλες θρησκείες και φιλοσοφίες. Η Σαηεντολογία θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι ένα πνευματικό ον που δεν αποτελείται μόνο από σάρκα και αίμα. Αυτή, φυσικά, είναι μια τελείως διαφορετική θεωρία από εκείνη που ασπάζεται η κυρίαρχη επιστημονική σκέψη, η οποία θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι απλώς ένα υλικό αντικείμενο, ένας περίπλοκος συνδυασμός από χημικές ενώσεις και μηχανισμούς που λειτουργούν βάσει ερεθίσματος – αντίδρασης.

Η Σαηεντολογία πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του καλός και όχι κακός. Αυτό που τον οδήγησε στις κακές πράξεις είναι τα βιώματά του, όχι η φύση του. Συχνά, επιδιώκει με λανθασμένο τρόπο να επιλύσει τα προβλήματά του, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το προσωπικό του συμφέρον, πράγμα το οποίο, στη συνέχεια, δημιουργεί προβλήματα τόσο στον ίδιο, όσο και στους άλλους.

Η Σαηεντολογία πιστεύει ότι ο άνθρωπος προοδεύει στο βαθμό που διατηρεί την πνευματική του ακεραιότητα και τις αξίες του και παραμένει έντιμος και αξιοπρεπής. Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος χειροτερεύει στο βαθμό που εγκαταλείπει αυτές τις αξίες.

Επειδή, όμως, ο άνθρωπος είναι από τη φύση του καλός, επιδέχεται πνευματική βελτίωση, και σκοπός της Σαηεντολογίας είναι να τον οδηγήσει σε κάποιο σημείο, όπου πλέον θα είναι ικανός να ξεδιαλύνει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή του και να λύνει τα προβλήματά του.

Διάφορες άλλες προσφορές βοήθειας απέναντι στον άνθρωπο προσπάθησαν να του λύσουν τα προβλήματα για λογαριασμό του και, υπ’ αυτό το πρίσμα, η Σαηεντολογία είναι διαφορετική. Η Σαηεντολογία πιστεύει πως όταν ο άνθρωπος βρεθεί σε θέση να βελτιώνει την ικανότητά του να αντιμετωπίζει καλύτερα τη ζωή και να αναγνωρίζει ευκολότερα τους παράγοντες που καθορίζουν τη ζωή του, τότε θα είναι σε θέση να λύνει μόνος του τα προβλήματά του και να βελτιώνει, έτσι, τη ζωή του.